Gebyrfri betaling
Fri fragt v/køb over 500
30 dages fuld returret
Gratis retur
Dag til dag på lager
0  Vare(r)  -  Vis kurv
0,00
Vis kurv
I alt   0,00 DKK

Info om Mindrekemi.dk & Fissk.dk som grøn organisation og tankerne bag vores miljøholdninger.

Mindrekemi.dk samt Fissk.dk søger ALTID ildsjæle, eksperter og interesserede medhjælpere.

Har du et godt hjerte og et ønske om at gøre en stor forskel for mange?
Så ansøg om at blive en del af FISSK teamet nu. Du ansøger på følgende måde.

Klik -> Du kan blive medlem for kun 10 kr pr. år her <- Klik

Du kan også ansøge om optagelse i gruppen af Ildsjæle inden for organisationen FISSK.
Dette er gratis men kræver mere engagement end at være standard medlem. Der ansøges med CV + en motivationsbeskrivelse til martin@mindrekemi.dkKoncept
Naturprodukter, økologiske varer, guides og kurser til at undgå skadelig forurening, skadelige kemikalier samt kontrollere og optimere egen udledning mv.

Formål

Mindrekemi.dk v/ FISSK har til formål at iværksætte aktiviteter for beskyttelse af menneskers sundhed, livskvalitet, uafhængigt af offentlige myndigheder, erhvervsliv, lobbyinteresser samt politiske partier. Herunder især vores livsvigtige kilder; luft, vand, mad og generelt vores miljø.

Derudover ønsker FISSK at være en 100% løsningsorienteret faktor ved at løse selve problemroden i konkrete problemstillinger i stærk kontrast til de utallige symptomdæmpende tiltag som i vores optik, hober sig op i samfundspropper der forstyrrer skævvrider de naturlige flows i samfundet og miljøet.

Således vil vi varetage almene sundhedsinteresser, forbrugerinteresser og har bl.a. følgende hovedopgaver:

 • At arbejde for beskyttelse af forbrugernes grundlag for livskvalitet, sundhed, sikkerhed, samt for deres ret til oplysning, vidensdeling samt undervisning.
 • At udføre analyse- og oplysningsvirksomhed til kortlægning af sikkerhed og løsning af potentielle problemstillinger som måtte være både korte og langsigtede.
 • At præge de retslige områder i Danmark, vedr. skadelig kemi og personskader, så de når op på et sikkert niveau i forhold til den hurtige globale udvikling som er set vedr. anvendelse og spredning af syntetiske masseproducerede skadelige kemikalier som ophobes.
 • At udgive et forbrugerblad til medlemmerne med resultater.
 • At fremføre aktuel forskning, sikkerhedstrusler samt forbrugersynspunkter over for politikere, offentlige myndigheder, erhvervsliv og andre interessenter.
 • At indkøbe jord for foreningens midler til genopretning af naturens flora, genplantning af skov til rekreative områder for fri afbenyttelse af alle.
 • At fremme menneskets kendskab til naturens cyklus f.eks. cyklus af næringsstoffer, vand eller forurenende fremmedstoffer samt danne grundlag for større udnyttelse af recirkulering og udcyklering
 • At sikre repræsentation i relevante råd, nævn og udvalg mv.
 • At samarbejde med relevante organisationer og myndigheder nationalt og internationalt mv. 
_____________________________________________ 


For Dig!
Vi står til din rådighed i kampen om en ren og sund krop. Alle har ret til muligheden for at vælge til eller fra i forhold til forurening af private, offentlige, industrier mv. som i mange tilfælde kan være skadelig og komprimitere fødevaresikkerhed mv. Better safe than sorry siger vi. Vi kæmper vores fælles kamp for et bæredygtigt samfund som vi med stolthed og tryghed kan give videre til kommende bæredygtige generationer. 

Begynd din egen udvikling allerede idag og tjek vores >> Kemifri guide << hvis du vil lære mere. Keep up the green work!

Mindrekemi.dk har til formål at kortlægge behovet for handling og omstilling i vores forhold til farlig syntetisk kemi i hverdagen. Vi ønsker bl.a. at bidrage aktivt til en bedre vand/fødevaresikkerhed i og omkring Danmark og om muligt i hele verden. Dette vil vi gøre gennem sundhedsoplysning, uddannelse, grøn iværksætteri, løsningsorienteret innovativ omstilling, økologisk forskning og udvikling samt bæredygtige koncepter.

Mindrekemi.dk yder konsulent bistand til virksomheder som ønsker at fremstå grønnere og miljøbevidst i markedet
Virksomheder og andre organisationer har mere end nogensinde, et ansvar for at udnytte den nyeste viden for at begrænse miljøbelastninger samt for at have sundt arbejdsklima til ansatte. Jeg ønsker at bidrage med konsulent rådgivning af virksomheder, restauranter og kommuner som vil gøre sig førende på bæredygtighed. Gennemført! Rådgivningen sker på baggrund af aktuel forskning samt den tekniske viden min organisation har inden for området. Der er ufatteligt mange aspekter som må tages i betragtning for at finde de optimale løsninger og få disse implementeret. Af den grund vil det være en fordel for en virksomhed at få kortlagt alle muligheder og derefter få lagt en handlingsplan for omstillingen for effektivitet.

Effektiviteten og værdien for organisationen vil være:

 • Bedre profil i markedet som bæredygtig og ansvarsfuld organisation.
 • Højere værdi på produkter, da folk betaler mere for kompromisløs kvalitet og sikkerhed.
 • Større sikkerhed for forbrugeren.
 • Sundere arbejdsklima giver højere effektivitet, mindre sykedage mm.
 • Lettere affaldshåndtering for kommunen når noget kastes bort eller byttes.
 • Der bidrages herved aktiv til bæredygtighed i samfundet.

Og meget mere, ring for sparring..

Book et møde på SMS eller ring på +45 41 23 22 20 og hør hvad vi kan gøre for dig!


Derudover er vores mål og mission:

 1. At forbedre / bevare vand og fødevaresikkerhed
 2. At skabe flere arbejdspladser I Danmark, Norge og Sverige
 3. At drive en solid organisation som både er virksomhed, men som også virker almegennyttig for især Scandinavien, men også i EU og uden for EU.
 4. At minimere/eliminere forurening I verden.
 5. At oplyse forbrugeren om farlige stoffer.
 6. At undervise folkeskoler og ungdomsklubber i bæredygtige "Mind Set" med miljø cases og eksempler.
 7. At lette kommunernes affaldshåndtering ved minimering af kemiholdigt affald.
 8. At påvirke virksomheder til at tage ansvar for miljø i samme grad som de belaster.
 9. At udvikle kvaliteten og tilgængelighed af økologi.
 10. At udvikle bæredygtigheden i Danmark, samt den bæredygtige anskuelse.
 11. At kortlægge situationen om skadelig syntetisk kemi, med en løsningsorienteret tilgang.
 12. Iværksætteri af projekter til gavn for ovenstående. - Har du et bæredygtigt, økologisk koncept? Skriv hvis vi kan hjælpe!


Om at kortlægge skadelig kemi.

Vi har efterhånden en historie hvor vi har forurenet og anvendt kemi i mange årtier. Vi mistænker at der ikke er blevet gjort tilstrækkeligt for at kortlægge præcis hvilke stoffer, hvilke mængder der er udledet gennem årene samt hvorledes disse rent biologisk set virker i naturen. Vi mener at det vil være hensigtsmæssigt at vurdere situationen samt kortlægge hvilken effekt det kan have på vores øko systemer og ikke mindst, hvilke risiko det kan udgøre for levende organismer. Sideløbende med dette, vil vi samle en viden database med værdifuld information til forbrugeren om hvordan man holder sig så fri som muligt for denne uhensigtsmæssige forurening. Vi baserer vores råd og vejledninger på danske forskere og andre embedsfolk som har offentlige tillidserklæringer.

Et eksempel på en farlig opfindelse

Betegnelsen dioxiner refererer til en række giftige kemiske forbindelser som deler nogle af de samme kemiske strukturer og biologiske karaktaristika. Dioxiner er meget svært nedbrydelige, og det betyder at organismer, og det gælder så vidt jeg ved ALLE organismer, IKKE kan nedbryde disse stoffer. Derfor bioakkumulerer det i organismers fedtvæv. Dvs at over tid så forøges vores niveauer af alle disse forskelllige stoffer. Heldigvis er det blevet forbudt at bruge del del af disse dioxiner, F.eks. PCB. 

Hvilken negativ effekt det kan få afhænger af mange forskellige faktorer. Hvornår i ens liv man bliver udsat for det, hvor lang tid af gangen, hvor hyppige perioder, hvor store mængder og jeg kunne forestille mig at ens gener har noget at sige for hvor stærkt man står over for påvirkningen. (dog uden at vide det med sikkerhed)
 
Da dette er et meget komplext problem som jeg næppe tror er kortlagt troværdigt samt næppe bliver behandlet med den alvorlighed som man umiddelbart vil vurdere er nødvendigt, er dette en af mit koncepts hoved opgaver. Vi vil forsøge at kortlægge hvor store problemer vi snakker om, når vi taler om vores historie med kemi, og vores udledning til naturen gennem tiden.
 
Sideløbende med kortlægningen af problemets omfang, skal der koordineres et overblik over konsekvenserne af denne ”kemi fest”. Ser vi allerede symptomer på disse stoffers spredning ? Hvis ja, i hvor stort omfang og hvor meget værre bliver det. Men ALLER vigtigst. Kan udviklingen stoppes, og er dén situation vi har skabt, reversibel?
 

N.U.V.F - Skillingbro Naturskole
Skillingbro Naturskole er beliggende i et økologisk dambrug i Gravlev ådal og er oprettet i samarbejde med ejeren Niels Moes med støtte fra Fødevareministeriet, EU, LAG Himmerland, Skov og Naturstyrelsen, Rold Skov Natur og Kulturcenter og Rebild Naturskoler.Uddannelse
Vi kører forskellige kurser, uddannelse, foredrag og laver workshop/cases på skoler, i ungdomsklubber og private/offentlige virksomheder. Dette kalder vi national uddannelse i vand og fødevaresikkerhed. Vi ønsker at give indblik i grønne tanker, overblik over problemstillinger, kortlægning af det de reelle behov for omstilling samt ideer til hvad Vi og Du selv kan gøre. Her og nu.

Vi tager lytteren igennem historie, forskning, naturanatomiens kompleksitet, verdens forhold, essensen af naturligt kemi vs. syntetisk, miljø forhold, økosystemer, forurening, økologi og andre emner efter ønske.

Selvtillids og udviklings kurser
I en tid med eksploderet stress hos både voksne og unge, ønsker vi at holde udvikling og coaching forløb hvor målet bl.a. er at udvikle selvtillid hos kursisten, fokus, kropsbalance, sundt tankemønster samt værktøjer til håndtering af hverdagspåvirkninger og konflikter indre som ydre. Dette ønsker vi at gøre ved at optimere rammerne omkring kursisten, såvel geografiske, gastronomiske, fysiske som sociale, under hele forløbet.

Detox af krop og sind
Der vil være 100% dansk økologisk mad, tilberedt i vores eget køkken af 100% naturlige materialer og hvor den økologiske tanke er gennemført således at der ingen tolerence er iforhold til riscisi omkring tilførsel skadelig kemi til fødevarerne. Der tages udgangspunkt i anderkendt og valideret forskning og alle fødevarestyrrelsens anvisninger samt anbefalinger. Og vi er meget stolte af at kunne levere levere noget der ligner danmarks bedste vand, direkte fra Thingbæk Kildespring som er natur filtreret og udvidet testet for pesticider og et hav af andre miljøgifte, rent vand! Disse faktorer samt påvirkning af at være konstant omgivet af noget der ligner Danmarks smukkeste natur omkring Rold Skov i Nordjylland vil resultere i, at din krop vil få katalyseret overskud til at fokusere på undervisningen, udviklingen og forandringen.

Vi ønsker at modtage hold af folkeskoleklasser, spejderforeninger, idrætsforeninger, SFO, virksomheder, opholdssteder, private, osv.

Undervisning fra 1 time og op til 24 timer på 2 dage samt kurser på op til en hel weekend.
 

Book hold, kurser, undervisning, foredag mm. på SMS eller ring på +45 41 23 22 20 - Martin@mindrekemi.dk
og hør om muligheder, priser og specialtilbud!

Klik her ->> Læs mere om uddannelserne, foredrag og workshops HER <<- Klik her

Mærkeordning til restauranter og fødevarevirksomheder - Din sikkerhed for mindre skadelige kemi mikro og nano stoffer.

Denne ordning har til formål at gøre det gennemskueligt for forbrugeren om restauranten gør en indsats hvad angår interne processer og håndteringer af fødevarer som kan tilføre maden, stoffer som er skadelige for krop og miljø. Ordningen stiller krav til materialer anvendt til bearbejdning, opbevaring, tilberedning og emballering ud af huset. Når du ser en restaurant som er indehaver af kemifri stemplet garanterer vi for at disse processer er under kontrollerede forhold og at de jævnligt bliver optimerede og holdt under kontrol.
 

Vil du have mærket din virksomhed eller din ynglings restaurant?
KLIK HER -> Læs mere om Mindre kemi Mærkeordning <- KLIK HER
Ring eller SMS til +45 41 23 22 20 eller mail til: Martin@mindrekemi.dk 

Purewater development - En af vores afdelinger der udvikler rensning, monitorering og håndtering. Til private, offentlige samt industri.

Vi har i Danmark altid nydt godt af rent grundvand, men dette er ikke en selvfølge længere. Vi ser i stigende grad problemer med pesticider og mikroplastik, og situationen er kritisk. Derfor skal beskytte os selv! Pure Water afdelingen udvikler løsninger til rensning, opsamling og monitorering via nettet – Intelligent filtrering af vand
Vi forsker i langsigtede bæredygtige, fossilfri, energiskabende, samfundsløsninger.

Klik --> Læs mere om Pure Water projektet hér <-- Klik

Ressourcer
 
Vi bruger en del af vores overskud på forskning og redegørelser for resultater. Vi håber at kunne samle flere ressourcer til opgaverne iform af frivillig manpower og økonomi. Vi ønsker at  søge støtte gennem fonde og legater samt privat personer som har interesse i sagens oplysning, vision og målsætninger. Det er klart at der skal en solid organisation bag vores mål og vision for at de kan blive indfriet og vi arbejder på at etablere en branchestærk bestyrelse samt rådgivende bestyrelse. Har du kompetencer inden for økologi, kemi, miljø eller bæredygtighed så tøv ikke med at sende os en mail. Derefter melder vi hurtigt tilbage og vi kan afstemme om der er noget at arbejde videre med.
 

Mindrekemi.dk samt Fissk.dk søger ALTID ildsjæle, eksperter og interesserede medhjælpere.

Har du et godt hjerte og et ønske om at gøre en stor forskel for mange?
Så ansøg om at blive en del af FISSK teamet nu. Du ansøger på følgende måde.

Klik -> Du kan blive medlem for kun 10 kr pr. år her <- Klik

Du kan også ansøge om optagelse i gruppen af Ildsjæle inden for organisationen FISSK.
Dette er gratis men kræver mere engagement end at være standard medlem.

Som krav til ildsjæle stiller vi:

 1. Er klar på dedikeret selvudvikling.
 2. Deltagelse i udviklingsmøder én gang i måneden - dvs 12 gange i året som minimum. 
 3. At du er tilregnelig og overholde aftaler
 4. At du indeholder en personlig passion for organisationens vission og mål.

Ansøg ved at sende CV på mail: Martin@mindrekemi.dk - Uddyb gerne dine kompetencer

Fra vi modtager en ansøgning er der 4 ugers behandlingstid, og ansøgere får svar direkte på mail.

Vi ser meget frem til at høre fra dig :) Vi tilstræber at svare på alle henvendelser inden for en uge.

Mvh Team Mindrekemi.dk - Martin@mindrekemi.dk