Gebyrfri betaling
Fri fragt v/køb over 500
30 dages fuld returret
Gratis retur
Dag til dag på lager
0  Vare(r)  -  Vis kurv
0,00
Vis kurv
I alt   0,00 DKK

Bæredygtighed og bæredygtigt mindset i Danmark.

Viden om bæredygtige problemstillinger, er essentielt for viljen til at have bæredygtigt mindset. Forståelsen for nødvendigheden af bæredygtighed afspejler i hvilken grad mindsettet udøves i hverdagen.

Der er mange elementer i bæredygtig omstilling. Kort sagt handler det om at tilstræbe at de aktiviteter vi udfører samt det forbrug vi har, sætter mindst muligt aftryk i fremtiden hvad angår vores natur, ressourcer samt kommende generationers sundhed, helbred og livsbetingelser. For succesfuld omstilling kræver det at dét alternativ der findes i det element som ønskes udskiftet, lever op til samme grad af bekvemmelighed, tilgængelighed, funktion mm.

I det følgende ønsker jeg at beskrive vores opfattelse af bæredygtighed, og hvordan dette begreb generelt opfattes blandt befolkningen. Vi ønsker at uddybe begrebet, og hvad det kan have af betydning for fremtiden alt efter som dette bliver alment anerkendt nationalt/globalt. Og hvilke betydninger det kan have at dette bliver etableret med enten success, delvis success eller fiasko.

Ordbogen siger: Bæredygtighed: "som sikrer eller indebærer holdbare positive resultater (i en bestemt henseende) uden at ødelægge det foreliggende grundlag"

Wiki siger: "Udtrykt på en mere enkel måde vil bæredygtighed skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i den fjerne fremtid" Klik for at gå til wiki siden om bæredygtighed.

Begrebet bæredygtighed kan være et udtryk for teknologier eller en kulturers slid på naturgrundlaget, ressourcer samt naturlige balancer. I princippet kan man forestille sig, at de gamle jæger og samlerkulturer kunne udnytte naturen med meget høj grad af bæredygtighed. Dette skyldes at naturen bruges samt efterladenskaber og affald er 100% naturligt og derfor kan indgå direkte i naturens økosystem uden nævneværdig interferrens. I den modsatte ende af skalaen findes teknologier og kulturer, som nedslider og forurener naturen i en grad, så enten at økosystemer forurenes og at man hele tiden må kæmpe for at holde forurening og fremmedstoffer nede eller direkte flytte for at finde nye og rene ressourcer. Som eksempler kan man nævne kemiforurening eller masseturisme.

Begrebet bæredygtighed kan også bruges i en økonomisk, social, etisk og økologisk synsvinkel. Ifølge den er det hensigten at strukturere civilisation og menneskelig aktivitet på en måde, så man på den ene side kan efterkomme samfundets og borgernes behov og udfoldelsestrang i nutiden, mens man på den anden side bevarer biodiversitet og balancen i de naturlige økosystemer. Planlægning og handling skal have som mål at fastholde disse idealer ind i fremtiden og være årsag til at der kan skabes solidt fundment for kommende generationers veldfærd, helbred og levevilkår. Bæredygtighed berører derfor alle niveauer fra det lokale kvarter til kloden i sin helhed.

Yderligere definition

Udtrykt på en mere enkel måde vil bæredygtighed skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i den fjerne fremtid. Med ordene fra Brundtlandrapporten fra 1987 er bæredygtighed det, som "skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov". Det svarer meget godt til irokeserføderationensfilosofi, der pålægger høvdinge, at de altid skal overveje virkningerne af deres handlinger for fremtidens efterkommere i syvende led.

Det oprindelige udtryk var "bæredygtig udvikling", et begreb som blev anvendt af Agenda 21-programmet under FN. Nogle protesterer nu mod udtrykket som paraplybegreb, fordi det antyder fortsat udvikling, og de kræver, at det kun bruges om udviklingsprojekter. ”Bæredygtighed” er derfor det anvendte paraplybegreb om menneskelig aktivitet i bred forstand.